Hvad er en offer-krænker-redder trekant?

Offer-krænker-redder trekant (OKR), også kaldet en dramatrekant, er et psykologisk koncept, der beskriver dynamikken mellem en person, der bliver krænket, en person, der står for krænkeren, og en person, der påtager sig rollen som “redder”. Dette koncept er blevet undersøgt og diskuteret af forskere og psykologer i årtier, og der er stadig mange aspekter af det, der er under undersøgelse. I denne blog vil vi undersøge, hvad der menes med offer-krænker-redder trekant, og hvordan det kan påvirke os i hverdagen.

Offer-krænker-redder trekant beskriver de relationer, der dannes mellem ofre, krænkere og reddere i en krisesituation. Hver af disse roller er afhængige af de andre, og det kan føre til en uklar og tæt forbundet dynamik. Offeret føler sig magtesløs og har brug for hjælp, krænkeren har behov for kontrol og anerkendelse, og redderen har et ønske om at tage ansvar og hjælpe offeret. Denne dramatrekant kan dog også føre til en ubalance og en række problemer, hvis det ikke behandles og håndteres korrekt.

Dynamikkerne i offer-krænker-redder trekant

Når det kommer til en offer-krænker-redder trekant, kan ofre i en krisesituation kan føle sig hjælpeløse og magtesløse, hvilket ofte kræver andres hjælp. På samme tid kan de også føle en vis grad af skyld og skam over at være blevet krænket, og det kan gøre det svært for dem at bede om hjælp. Krænkere i en krisesituation har ofte behov for kontrol og anerkendelse. De kan have et ønske om at manipulere situationen og derved tage kontrol over situationen, og dermed dominere ofret og evt. også redderen. Dette kan føre til en følelse af magt, selvom det sker på offerets og redderens bekostning.

Reddere i en krisesituation har et ønske om at bidrage med hjælp og ansvar. De kan føle en stærk impuls til at tage ansvar for situationen og hjælpe ofret. Dette kan være en gavnlig rolle, men kan også være en ulempe, hvis deres ønske om at hjælpe ofret, skygger for deres evne til at se og forstå hele situationen.